آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-07-02

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد نیمه ماهر - فعال و دارای تجربه کاری

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری و درآمد مناسب برای افراد نیمه ماهر - فعال و دارای تجربه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی