آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

1398-07-02

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری با شرایط مناسب و آموزش های کامل برنامه های تخصصی برای بانوان علاقمند

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری با شرایط مناسب و آموزش های کامل برنامه های تخصصی برای بانوان علاقمند

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی