آگهی استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسری

استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسری

1398-07-02

استخدام فروشنده ماهر و با روابط عمومی بالا جهت فروش شال و روسری از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

استخدام فروشنده ماهر و با روابط عمومی بالا جهت فروش شال و روسری از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی