آگهی استخدام فروشنده جهت کار در بازار موبایل ایران

استخدام فروشنده جهت کار در بازار موبایل ایران

1398-07-03

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در بازار موبایل ایران ٢ با حقوق عالی .

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در بازار موبایل ایران ٢ با حقوق عالی .

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی