آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-07-02

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان و دارای تجربه کاری در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان و دارای تجربه کاری در این زمینه در ارتباط باشند

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی