آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-01

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با درآمد مناسب برای افراد با سلیقه - با تجربه و آشنا به برنامه های تخصصی مرتبط

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با درآمد مناسب برای افراد با سلیقه - با تجربه و آشنا به برنامه های تخصصی مرتبط

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی