آگهی استخدام مهندس و تکنسین برق و مکانیک

استخدام مهندس و تکنسین برق و مکانیک

1398-07-01

یک نیروگاه برق در منطقه جنوب تهران در نظر دارد برای تکمیل کادر فنی خود تعدادی نیرو با تخصص زیر استخدام نماید مهندس برق مهندس مکانیک تکنسین برق تکنسین مکانیک اپراتور برق متقاضیان محترم رزومه خود را به شماره فاکس 88564987 یا آدرس ایمیل T.Sadidgroup@yahoo..com ارسال نمایید.

یک نیروگاه برق در منطقه جنوب تهران در نظر دارد برای تکمیل کادر فنی خود تعدادی نیرو با تخصص زیر استخدام نماید مهندس برق مهندس مکانیک تکنسین برق تکنسین مکانیک اپراتور برق متقاضیان محترم رزومه خود را به شماره فاکس 88564987 یا آدرس ایمیل T.Sadidgroup@yahoo..com ارسال نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی