آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر

1398-07-02

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده سید رضی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده سید رضی

مشهد سید رضی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی