آگهی استخدام منشی آقا در شرکت فعال

استخدام منشی آقا در شرکت فعال

1398-07-02

استخدام منشی آقا در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده بلوار فردوسی

استخدام منشی آقا در شرکت فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده بلوار فردوسی

مشهد بلوار فردوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی