آگهی استخدام دو کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر سراسری

استخدام دو کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر سراسری

1398-07-02

استخدام دو کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر سراسری در دو شیفت کاری محدوده میدان شهدا

استخدام دو کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر سراسری در دو شیفت کاری محدوده میدان شهدا

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی