آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-07-01

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر برای فعالیت نیمه وقت. افراد خوش برخورد و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر برای فعالیت نیمه وقت. افراد خوش برخورد و آشنا به کار در ارتباط باشند

زابل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی