آگهی استخدام راننده با وانت پیکان

استخدام راننده با وانت پیکان

1398-07-01

استخدام 3 نفر راننده با وانت پیکان جهت کار در شرکت نوین گیلان با درآمد خوب و بیمه

استخدام 3 نفر راننده با وانت پیکان جهت کار در شرکت نوین گیلان با درآمد خوب و بیمه

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی