آگهی استخدام راننده با وانت پیکان پراید وانت آریسان و مزدا

استخدام راننده با وانت پیکان پراید وانت آریسان و مزدا

1398-07-01

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،پراید وانت،آریسان و مزدا مسقف جهت پخش مدارس با مزایا

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،پراید وانت،آریسان و مزدا مسقف جهت پخش مدارس با مزایا

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی