آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-07-01

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت توزیع گوشت با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی پیک موتوری منظم جهت توزیع گوشت با شرایط کاری خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی