آگهی استخدام منشی خانم در ‌ موسسه معتبر حقوقی

استخدام منشی خانم در ‌ موسسه معتبر حقوقی

1397-08-19

استخدام منشی خانم در ‌ موسسه معتبر حقوقی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1.400

استخدام منشی خانم در ‌ موسسه معتبر حقوقی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1.400

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی