آگهی استخدام نویسنده در موسسه هنری

استخدام نویسنده در موسسه هنری

1398-06-31

استخدام نویسنده در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام نویسنده در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی