آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری با تاکسی عترت

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری با تاکسی عترت

1397-08-19

استخدام راننده مجرب و با اخلاق و متعهد با ماشین مدل بالا جهت همکاری با تاکسی عترت

استخدام راننده مجرب و با اخلاق و متعهد با ماشین مدل بالا جهت همکاری با تاکسی عترت

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی