آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-06-31

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با درآمد و شرایط کاری مناسب برای بانوان خلاق و آشنا به مد روز

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با درآمد و شرایط کاری مناسب برای بانوان خلاق و آشنا به مد روز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی