آگهی استخدام هنرجوی بازیگری در گروه هنری تداعی

استخدام هنرجوی بازیگری در گروه هنری تداعی

1398-06-31

استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر با شرایط خوب برای افراد با یا بدون تجربه و علاقمند به یادگیری امور تخصصی

استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر با شرایط خوب برای افراد با یا بدون تجربه و علاقمند به یادگیری امور تخصصی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی