آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-19

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن به صورت نیمه وقت ساعت کاری 10 الی 14 یا 14 الی 18 با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن به صورت نیمه وقت ساعت کاری 10 الی 14 یا 14 الی 18 با حقوق 1 م

تهران فشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی