آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-06-31

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با شرایط کاری و درآمد خوب برای افراد فعال - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با شرایط کاری و درآمد خوب برای افراد فعال - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی