آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-06-31

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و بهینه سازی متون

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و بهینه سازی متون

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی