آگهی استخدام موتورسوار و راننده با وانت

استخدام موتورسوار و راننده با وانت

1398-06-30

استخدام تعدادی موتورسوار و راننده با وانت جهت کار در پیک موتوری اتحادیه با درآمدی مکفی و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار و راننده با وانت جهت کار در پیک موتوری اتحادیه با درآمدی مکفی و زنگ خور بالا

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی