آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری بادپا

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری بادپا

1398-06-30

استخدام تعدادی موتورسوار جوان جهت کار در پیک موتوری بادپا با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی موتورسوار جوان جهت کار در پیک موتوری بادپا با زنگ خور خوب

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی