آگهی استخدام کارمند دفتری در تاکسی ماکسیم

استخدام کارمند دفتری در تاکسی ماکسیم

1397-07-20

استخدام کارمند دفتری شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم نیازمند کارمند دفتری میباشد.رزومه خود را ایمیل کنید.

استخدام کارمند دفتری شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم نیازمند کارمند دفتری میباشد.رزومه خود را ایمیل کنید.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی