آگهی استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

1398-06-30

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور تخصصی و دارای روابط عمومی بالا

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور تخصصی و دارای روابط عمومی بالا

تهران هاشم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی