آگهی استخدام طراح لباس در موسسه هنری

استخدام طراح لباس در موسسه هنری

1398-06-30

استخدام طراح لباس در موسسه هنری جهت رشد گروه خود . افراد خلاق - فعال -منظم و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام طراح لباس در موسسه هنری جهت رشد گروه خود . افراد خلاق - فعال -منظم و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی