آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-06-29

استخدام تعدادی موتورسوار با ظاهری منظم جهت کار در فروشگاه زنجیره ای برند با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی موتورسوار با ظاهری منظم جهت کار در فروشگاه زنجیره ای برند با شرایط کاری خوب

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی