آگهی استخدام بازیگر در موسسه مجاز

استخدام بازیگر در موسسه مجاز

1398-06-29

استخدام بازیگر در موسسه مجاز جهت رشد مجموعه خود هستیم. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

استخدام بازیگر در موسسه مجاز جهت رشد مجموعه خود هستیم. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی