آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-06-27

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درامد خوب و بیمه برای افراد دارای تجربه کاری و آشنا به امور تخصصی رایانه

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درامد خوب و بیمه برای افراد دارای تجربه کاری و آشنا به امور تخصصی رایانه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی