آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز

1398-06-27

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز جهت تکمیل مجموعه خود. برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز جهت تکمیل مجموعه خود. برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی