آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-06-27

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری حرفه ای و شرایط مناسب برای افراد فعال - خلاق و آشنا به امور تخصصی

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری حرفه ای و شرایط مناسب برای افراد فعال - خلاق و آشنا به امور تخصصی

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی