آگهی استخدام موشن گرافیسن در موسسه فرهنگی

استخدام موشن گرافیسن در موسسه فرهنگی

1398-06-27

استخدام موشن گرافیست در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی در ارتباط باشند

استخدام موشن گرافیست در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی