آگهی استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه

1397-08-19

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه (اتاق در سالن تخصصی ناخن.به صورت درصدی.ترجیحا اپیلاسیون کار)

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه (اتاق در سالن تخصصی ناخن.به صورت درصدی.ترجیحا اپیلاسیون کار)

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی