آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام منشی خانم در شرکت پخش مواد غذایی

1398-06-27

استخدام منشی خانم در شرکت پخش مواد غذایی به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در شرکت پخش مواد غذایی به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

مشهد مصلی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی