آگهی استخدام منشی در هتل بین المللی قصر طلایی

استخدام منشی در هتل بین المللی قصر طلایی

1398-06-27

استخدام منشی در هتل بین المللی قصر طلایی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده امام رضا

استخدام منشی در هتل بین المللی قصر طلایی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده امام رضا

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی