آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-06-27

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 600.000 تومان به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 600.000 تومان به همراه بیمه

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی