آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-06-27

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی محدوده احمدآباد

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی محدوده احمدآباد

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی