آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی

1398-06-27

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی با لب همیشه خندان و با انرژی در صحبت با دیگران با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در باشگاه بدنسازی با لب همیشه خندان و با انرژی در صحبت با دیگران با حقوق 1 م

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی