آگهی استخدام پرستار در کلینیک

استخدام پرستار در کلینیک

1398-06-27

استخدام پرستار در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. موقعیت کاری مناسب برای افراد اشنا به کار و دوره دیده در این زمینه

استخدام پرستار در کلینیک جهت تکمیل کادر خود. موقعیت کاری مناسب برای افراد اشنا به کار و دوره دیده در این زمینه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی