آگهی استخدام راننده همراه نیسان یخچالدار در صنایع غذایی شامانا

استخدام راننده همراه نیسان یخچالدار در صنایع غذایی شامانا

1397-08-23

استخدام تعدادی راننده مجرب همراه نیسان یخچالدار در صنایع غذایی شامانا

استخدام تعدادی راننده مجرب همراه نیسان یخچالدار در صنایع غذایی شامانا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی