آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-06-27

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد منظم -فعال - خوش بیان و آشنا به امور رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد منظم -فعال - خوش بیان و آشنا به امور رایانه ای

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی