آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز

1398-06-27

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد فعال و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد فعال و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی