آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-06-27

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به کار و مسئولیت پذیر در ارتباط باشند

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به کار و مسئولیت پذیر در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی