آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-06-25

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط فعال و پویا برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی مرتبط

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط فعال و پویا برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی مرتبط

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی