آگهی استخدام راننده با ایسوزو و نیسان مسقف

استخدام راننده با ایسوزو و نیسان مسقف

1398-06-25

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو و نیسان مسقف جهت پخش مواد غذایی با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو و نیسان مسقف جهت پخش مواد غذایی با شرایط کاری خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی