آگهی استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

1397-08-23

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به فنون آرایشگری.دو شیفت

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به فنون آرایشگری.دو شیفت

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی