آگهی استخدام راننده با نیسان وانت

استخدام راننده با نیسان وانت

1398-06-27

استخدام تعدادی راننده با نیسان وانت جهت کار در باربری با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با نیسان وانت جهت کار در باربری با زنگ خور بالا

تهران ورد آورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی