آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-06-27

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای فعالیت در شیفت شب. افراد منظم و دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای فعالیت در شیفت شب. افراد منظم و دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی