آگهی استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه هایپر

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه هایپر

1398-06-27

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه هایپر حقوق به لیر و ثابت جهت کار دفتری تمام وقت

استخدام کارمند اداری خانم در فروشگاه هایپر حقوق به لیر و ثابت جهت کار دفتری تمام وقت

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی